Projecte d’execució de 154 habitatges plurifamiliars i aparcaments a Santa Clotilde a Lloret de Mar
 

Ubicació: Illa 18M de Santa Clotilde a Lloret de Mar

Arquitecte: José Ma. Valdecasas, Josep Goday y Javier Ramos

Any del projecte: 2007

P.E.C. – m2: 23.205 m2

Propietat: Living Cap Pont S.L.