Francisco Cabezas Cabello

Fundador i Director Tècnic de Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P.

Enginyer Tècnic d’Estructures des de 1973 i membre de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE).

Juan Alberto Góngora Aguilar

Fundador i Responsable de Producció de Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P.

Tècnic especialista en estructures des de 1975. Responsable de l’àrea de Producció i Execució de Projectes.

Juan José Moreno Cabrera

Director Tècnic de Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P.

Enginyer Industrial, titulat en l’any 2000 i membre de l’Associació de Consultros d’Estructures (ACE).

Marc Gadea Valentí

Arquitecte tècnic i Responsable de Projectes d’estructures de Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P.

Ahmed Amine Zanane

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques i Director tècnic de CGM Structures et Fondations S.A.R.L. al Marroc