Càlcul d’Estructures

La nostra especialitat és el càlcul d’estructures i fonaments, activitat professional que portem desenvolupant amb èxit des de 1980, sent una de les empreses amb major continuïtat del sector. Som experts en el càlcul d’estructures de formigó, acer i mixtes, estructures de fusta, el càlcul i l’avaluació enfront de sisme i en fonaments i contencions especials.

Realitzem els mesuraments reals sobre plànols acabats d’ acer i formigó de tots els elements estructurals.

Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P. compta amb l’experiència de ser un de les primeres oficines tècniques a Catalunya amb experiència en reforç d’estructures amb fibra de carboni.

Assessoria

El nostre servei d’assessoria inicial té com a objectiu aconseguir optimitzar el nostre treball en col·laboració amb la direcció tècnica de l’obra. S’assessora sobre les solucions d’estructura i fonamentació que siguin plantejades. Som una empresa orientada al client, que busca la major satisfacció a l’hora d’oferir els seus serveis, el que suposa una llarga trajectòria que avala el nostre compromís amb la qualitat. El nostre servei d’assessoria es sustenta en la nostra capacitat de presentar informes, dictàmens i peritatges d’estructura, a més de comptar amb els últims recursos tècnics per mostrar resultats de gran qualitat.


Auditoria de projectes d’estructura

Som una empresa especialitzada en estructures amb clara orientació multidisciplinària, que gràcies a la seva trajectòria i recerca constant per oferir nous serveis és capaç de realitzar ‘due diligences’ de qualsevol tipus d’estructures i auditar projectes amb les millors garanties.

Rehabilitació estructural

El profund coneixement adquirit en les tècniques constructives, incloses les més modernes, ens permet participar en els projectes de rehabilitació d’estructures existents, que requereixen de preparació i coneixements molt específics. Durant el procés de rehabilitació estructural treballem mà a mà amb el client, assessorant-lo en tot moment per satisfer les necessitats del projecte i obtenir el millor resultat.

Plànols

Realitzem plans de muntatge de bigues i armat de forjats, pilars i fonaments, plànols de detalls constructius específics per a cada projecte i plànols “as built”.

Treballem amb les eines més avançades del sector, podent oferir als nostres clients els plans en 3D per mostrar una aproximació detallada del resultat final del projecte.

Direcció i assessorament d’obra de fonaments i estructures

Un projecte no està acabat fins que la seva estructura està correctament acabada complint amb les indicacions del projecte i respectant els estàndards de seguretat en els quals ha estat basat tot el procés i l’execució del mateix. Per tot això, el nostre tracte proper amb el client garanteix un correcte seguiment del procés i una materialització satisfactòria.