A Cabezas, Góngora & Moreno hem realitzat més de 4.500 projectes de càlcul d’estructures, comptant amb una àmplia trajectòria i sent una de les empreses més estables del sector.

En l’actualitat, Cabezas, Góngora & Moreno S.L.P. està preparada per a realitzar anualment al càlcul de 450.000 m2 d’estructures de formigó i acer per a edificis de tot tipus. Des dels nostres inicis, hem participat en la realització de projectes de diferents àmbits: habitatges, oficines, rehabilitacions, aparcaments, edificis sanitaris, escoles, poliesportius i geriàtrics, entre molts altres. A dia d’avui, comptem amb un volum comprès entre 180 – 200 obres d’estructures i fonaments a l’any.

El nostre àmbit de col·laboració abasta tot el territori nacional, desenvolupant una gran part del nostre treball a Catalunya, Aragó i Balears.

A nivell internacional, hem realitzat projectes a França, Colòmbia, Marroc, Portugal i República Democràtica del Congo, entre d’altres, comptant amb una delegació fixa amb personal tècnic local a Casablanca, el Marroc, constituint així des de 2012 CGM Structures et fondations SARL, on ja hem realitzat el càlcul de 200.000 m2 d’estructura i fonamentació.